تماس با ما

دفتر ایران

تبریز – خیابان باغشمال – بالاتر از شرکت هماراسیستم پلاک ۶۲ – کد پستی : ۵۱۳۷۶۱۷۷۱۴

شماره تماس : ۰۴۱۳۳۳۶۵۹۶۵

تلفن گویا : ۰۲۱۲۸۴۲۴۵۰۱

ایمیل : info@ot-aras.ir

دفتر ترکیه

استانبول – شیشلی عثمان بای محاله سی

تلفن تماس : ۰۰۹۰۵۴۴۷۳۳۳۶۰۳

دفتر لندن

لندن – خیابان لود گیت هیل – ۳۵-۳۷ کد پستی : EC4M 7JN

تلفن تماس : ۰۰۴۴۷۴۳۰۵۹۵۹۵۷

logo-samandehi